n-Propanol

NPRO

Wzór chemiczny: C3H80
Gęstość:  0,804 g/cm3
Numer CAS: 71-23-8
Numer WE: 200-746-9

POTRZEBUJESZ POMOCY W DOBORZE OFERTY?

Mamy dostęp do wielu produktów i z przyjemnością sprowadzimy je na Państwa życzenie.

n-Propanol (NPRO)

Nazwa handlowa produktu: n-propanol

Nazwa chemiczna związku: propan-1-ol

Synonimy: 1-propanol, alkohol propylowy

Właściwości chemiczne i fizyczne: przezroczysta, bezbarwna ciecz o ostrym zapachu, ciecz łatwopalna, dobrze rozpuszczalny w wodzie oraz etanolu.

Zastosowanie surowca: rozpuszczalnik, do dezynfekcji powierzchni w medycynie i przemyśle spożywczym, odczynnik analityczny lub chemikalia w syntezie organicznej.

Bezpieczeństwo dla zdrowia: na organizm człowieka działa narkotycznie. W przypadku ostrych zatruć powoduje nudności, wymioty, zawroty i bóle głowy, pocenie się oraz omdlenia. Przebywanie w oparach alkoholu propylowego może wywołać uczucie senności oraz zawroty głowy. W przypadku dostania się do oczu może spowodować uszkodzenie rogówki oraz siatkówki.

Więcej informacji dostępnych w karcie charakterystyki produktu, dostępnej pod tym adresem.