Glikol dwupropylenowy

DPG

Wzór chemiczny: C6 H14 O3
Gęstość:1,023 g/cm3
Numer CAS: 25265-71-8
Numer WE/EINECS:
246-770-3

POTRZEBUJESZ POMOCY W DOBORZE OFERTY?

Mamy dostęp do wielu produktów i z przyjemnością sprowadzimy je na Państwa życzenie.

Glikol dwupropylenowy (DPG)

Nazwa handlowa produktu: Glikol dwupropylenowy (DPG)

Nazwa chemiczna związku: oxybispropanol

Synonimy: oxybis-propanol; oxybis-Propanol; Propanol, oxybis-; Dipropylene Glycol; Bis(Hydroxypropyl) Ether; oxydipropanol; Di(Propylene Glycol); Di-sec-alcohol; Bis(2-hydroxy-propyl)ether; 1,1′-Dimethyldiethylene Glycol; 1,1′-Oxybis- 2-Propanol; 1,1′-Oxybis-2-Propano; 1,1′-Oxydipropan-2-ol; 2-Propanol, 1,1′-Oxybis-; 2Propanol, 1,1 Oxybis; Di-1,2-Propylene Glycol; 1,1′-Oxydi-2-Propanol

Właściwości chemiczne i fizyczne: bezbarwna, lepka i bezwonna ciecz, bardzo higroskopijna i rozpuszczalny w wodzie i większości rozpuszczalników organicznych.

Zastosowanie surowca: Glikol dipropylenowy jest surowcem do wytwarzania polimerów, takich jak żywice poliestrowe i alkidowe oraz plastyfikatorem używanym przy produkcji innych polimerów, na przykład PVC. Glikol dipropylenowy może być również składnikiem środków czyszczących i farb drukarskich. Niska toksyczność i wysoki stopień rozpuszczalności czynią go idealnym dodatkiem do perfum i produktów do pielęgnacji skóry i włosów. Jest składnikiem liquidów, czyli płynów stosowanych w e-papierosach. Glikol di propylenowy często jest również składnikiem tak zwanej sztucznej mgły, używanej w przemyśle rozrywkowym.

Bezpieczeństwo dla zdrowia: Glikol dipropylenowy ma niską toksyczność przy jego przyjmowaniu zarówno doustnym, jak i przez skórę lub wdychanie. Nie podrażnia on skóry i oczu i nie ma dowodów na to, by wywoływał reakcje alergiczne skóry. Glikol dipropylenowy nie jest uważane za rakotwórczy lub genotoksyczny, nie ma też wpływu na płodność i reprodukcję.

Więcej informacji dostępnych w karcie charakterystyki produktu, dostępnej pod tym adresem.