Octan izobutylu

IBAC

Wzór chemiczny: C6H12O2
Gęstość:  0,875 g/cm3
Numer CAS: 110-19-0
Numer WE: 203-745-1

POTRZEBUJESZ POMOCY W DOBORZE OFERTY?

Mamy dostęp do wielu produktów i z przyjemnością sprowadzimy je na Państwa życzenie.

Octan izobutylu (IBAC)

Nazwa handlowa produktu: Octan izobutylu

Nazwa chemiczna związku: Octan 2-metylopropylu

Synonimy: ester izobutylowy kwasu octowegop

Właściwości chemiczne i fizyczne: bezbarwna ciecz o charakterystycznym owocowym zapachu, łatwopalna

Zastosowanie surowca: rozpuszczalnik, przemysł farbiarski i lakierniczy

Bezpieczeństwo dla zdrowia: przy dużych stężeniach może powodować omdlenia, nudności i zawroty głowy.

Więcej informacji dostępnych w karcie charakterystyki produktu, dostępnej pod tym adresem.