Metyl Izobutyl Keton

MIBK

Wzór chemiczny: C₆ H₁₂ O
Gęstość: 0,80 g/cm³
Numer CAS: 203-550-1
Numer WE/EINECS:
203-550-1
Numer indeksowy:
606-004-00-4

POTRZEBUJESZ POMOCY W DOBORZE OFERTY?

Mamy dostęp do wielu produktów i z przyjemnością sprowadzimy je na Państwa życzenie.

Metyl Izobutyl Keton (MIBK)

Nazwa handlowa produktu: Metyl Izobutyl Keton (MIBK)

Nazwa chemiczna związku: 4-Metylo-2-pentanon

Synonimy: Hexone, 2-Methyl-4-pentanal; 2-Methyl-4-Pentanone; 2-Methylpropyl methyl ketone; 2-methylpropylmethylketone; 2-Pentanone- 4-methyl; 2-Pentanone-4-methyl; 2-pentanone-4-methyl-; 4-Keto-2-methylpentane.

Właściwości chemiczne i fizyczne: przejrzysta, bezbarwna ciecz o charakterystycznym, przyjemnym zapachu, słabo rozpuszczalna w wodzie zaś dobrze w rozpuszczalnikach organicznych. Substancja bardzo łatwopalna.

Zastosowanie surowca: MIBK stosuje się jako: bardzo dobry rozpuszczalnik do gum, żywic, farb, lakierów i nitrocelulozy, środek denaturujący alkohol, czynnik do ekstrakcji metali rzadkich, jak i syntetyczny środek wspomagający i aromatyzujący oraz rozpuszczalnik ekstrakcyjny w produkcji antybiotyków i innych środków farmaceutycznych.

Bezpieczeństwo dla zdrowia: Ostra (krótkotrwała) ekspozycja na metyloizobutyloketon może podrażniać oczy i błony śluzowe, powodując osłabienie, bóle głowy, nudności, zawroty głowy, wymioty, brak koordynacji, i narkozę u ludzi. Przewlekłe (długoterminowe) narażenie zawodowe na metyloizobutyloketon spowodować może nudności, bóle głowy, pieczenie w oczach, osłabienie, bezsenność, bóle jelit, i nieznaczne powiększenie wątroby.

Więcej informacji dostępnych w karcie charakterystyki produktu, dostępnej pod tym adresem.