Soda kaustyczna, ciekła

(NaOH)

Wzór chemiczny: NaOH
Numer CAS: 1310-73-2
Numer WE/EINECS: 215-185-5

POTRZEBUJESZ POMOCY W DOBORZE OFERTY?

Mamy dostęp do wielu produktów i z przyjemnością sprowadzimy je na Państwa życzenie.

Soda kaustyczna, ciekła (NaOH)

Nazwa handlowa: soda kaustyczna, perełki/płatki (NaOH)

Nazwa chemiczna związku: wodorotlenek sodu roztwór

Synonimy: ług sodowy roztwór, soda kaustyczna roztwór

Właściwości chemiczne i fizyczne: Soda kaustyczna w formie stałej bardzo dobrze rozpuszcza się w wodzie i alkoholach tworząc ług sodowy, o silnie żrących właściwościach. Jest on śliską w dotyku, bezbarwną, bezwonną i niepalną cieczą. Łatwo reaguje z substancjami o właściwościach kwasowych, amfoterycznych i tlenkami niemetali, tworząc sole sodowe. Ma właściwości silnie korodujące, szczególnie w wilgotnym środowisku.

Zastosowanie surowca: Substancje tą możemy spotkać w żywności (E524) jako regulator kwasowości. Ponadto znajduje zastosowanie w produkcji detergentów, barwników, sztucznego jedwabiu oraz w przemyśle papierniczym. Wykorzystuje się go w produkcji mydła, w procesach uzdatniania wody (cele przemysłowe), w końcowym etapie w produkcji adderów tworzyw sztucznych stosowanych w budownictwie oraz do produkcji dodatków do betonu i zapraw cementowych.

Bezpieczeństwo dla zdrowia:Oddziałując na organizm w postaci pyłu, pary lub areozolu wywołuje ból i łzawienie oczu, pieczenie w gardle i nosie, często kaszel i duszności. Soda kaustyczna powoduje zaczerwienienie skóry, a w ciężkich przypadkach oparzenia skóry z pęcherzami i martwicą. Powoduje również oparzenia gałki ocznej, zarówno powierzchni jak i głębszych struktur narządu wzroku. Spożycie lub długotrwałe wdychanie substancji powoduje oparzenie błony śluzowej jamy ustnej gardła, nosa i dalszych części przewodu pokarmowego, co może prowadzić do perforacji ścian, tkanek wewnętrznych, krwotoku, wstrząsu oraz zgonu.

Więcej informacji dostępnych w karcie charakterystyki produktu, dostępnej pod tym adresem.