Metanol

MeOH

Wzór chemiczny: CH3OH

Numer CAS: 67-56-1

Numer WE: 200-659-6

POTRZEBUJESZ POMOCY W DOBORZE OFERTY?

Mamy dostęp do wielu produktów i z przyjemnością sprowadzimy je na Państwa życzenie.

Metanol (MeOH)

Nazwa handlowa produktu: Metanol

Nazwa chemiczna związku: Metanol, alkohol metylowy

Właściwości chemiczne i fizyczne: Bezbarwna ciecz, posiadająca zapach podobny do alkoholu etylowego.

Zastosowanie surowca: Rozpuszczalnik w syntezie organicznej, ponadto swoje zastosowanie ma w branży tworzyw sztucznych, płynów myjących, produkcji włókien syntetycznych, przemysłach farbiarskim oraz farmaceutycznym. Wykorzystywany jest również w produkcji materiałów wybuchowych, formaliny, innych surowców chemicznych jak estrów metylowych, kwasu mrówkowego, poliosymetylenu, formaldehydu. Jest również składnikiem paliwa w silnikach spalinowych. Wykorzystuje właściwości antybakteryjne, grzybobójcze, antymikrobowe.

Bezpieczeństwo dla zdrowia: Jest silną trucizną, trudną w odróżnieniu od etanolu. Nie należy spożywać ani pić alkoholu metylowego, ponieważ grozi to ślepotą, kalectwem oraz śmiercią: spożycie około 10g surowca może skutkować ślepotą, a większa ilość skutkuje śmiercią.

Więcej informacji dostępnych w karcie charakterystyki produktu, dostępnej pod tym adresem.