MONOMER OCTANU WINYLU

VAM

Wzór chemiczny: C₄ H₆ O₂
Gęstość: 0,934 g/cm³
Numer CAS: 108-05-4
Numer WE/EINECS: 203-545-4
Numer indeksowy: 607-023-00-0

POTRZEBUJESZ POMOCY W DOBORZE OFERTY?

Mamy dostęp do wielu produktów i z przyjemnością sprowadzimy je na Państwa życzenie.

Octan vinylu monomer (VAM)

Nazwa handlowa produktu: Monomer octanu winylu (VAM)

Nazwa chemiczna związku: etanian etenylu

Synonimy: Octan winylu; ester winylowy kwasu octowego; etanian winylu; acetoksyetylen, 1-Acetoxyethylene; Acetic acid ethylene ether; Acetic acid ethenyl ester; Acetic acid ethylene ester; Acetic acid ethylene ether; Acetoxyethylene

Właściwości chemiczne i fizyczne: przejrzysta, bezbarwna lotna ciecz o charakterystycznym słodkim i nieco drażniącym aromatycznym zapachu kojarzącym się z bananami. Jest dobrze rozpuszczalny w alkoholu i eterze i trudno rozpuszczalny w wodzie

Zastosowanie surowca: Monomer octan winylu ma szerokie zastosowanie w syntezach organicznych. Jest składnikiem licznych farb, lakierów, klejów. Wchodzi w skład kopolimerów powszechnego stosowania technicznego, w tym wykorzystywany jest do produkcji polioctanu winylu, będącego jednym ze składników wielu emulsji i żywic oraz otrzymywania poli(etylen-co-octanu winylu) czyli EVA będącego m.in. głównym składnikiem folii opakowaniowych a także poli(alkoholu winylowego), czyli PVA.

Bezpieczeństwo dla zdrowia: Krótkotrwałe wdychanie octanu winylu spowodować może podrażnienie oczu, skóry i górnych dróg oddechowych. Przewlekły (długoterminowy) kontakt z surowcem nie powinien powodować żadnych poważnych działań niepożądanych poza niektórymi zgłoszonymi przypadkami podrażnienia górnych dróg oddechowych, kaszlu, chrypki, oraz stopniowego pogorszenia się stanu mięśni serca. Octan winylu może mieć wpływ na zaburzenia rozrodcze u człowieka. Brak dostępnych informacji o efektach rozwojowych lub rakotwórczych octanu winylu u ludzi.

Więcej informacji dostępnych w karcie charakterystyki produktu, dostępnej pod tym adresem.