Pentaerytrytol

Wzór chemiczny: C5H12O4
Gęstość:  1,396 g/cm3
Numer CAS: 115-77-5
Numer WE: 204-104-9

POTRZEBUJESZ POMOCY W DOBORZE OFERTY?

Mamy dostęp do wielu produktów i z przyjemnością sprowadzimy je na Państwa życzenie.

Pentaerytrytol (PENTA)

Nazwa handlowa produktu: Pentaerytryt, pentaerytrytol

Nazwa chemiczna związku: 2,2-Bis(hydroxymethyl)-1,3-propanediol

Synonimy: pentaerytrytol, tetra(hydroksymetylo)metan, 2,2-bis(hydroksymetylo)propan-1,3-diol

Właściwości chemiczne i fizyczne: Postać stała, bezbarwna, bez zapachu w postaci kryształów. Rozkłada się w temp. wrzenia. Rozpuszczalny w wodzie i innych rozpuszczalnikach.

Zastosowanie surowca: Do wyrobu żywic alkidowych, środków owadobójczych, materiałów wybuchowych, lakierów. Jest komponentem do sieciowania poliestrów i poliuretanów.

Więcej informacji dostępnych w karcie charakterystyki produktu, dostępnej pod tym adresem.