Glikol dibutylowy

BDG

Wzór chemiczny: C8H18O3
Numer CAS: 112-34-5
Numer WE/EINECS:
203-961-6

POTRZEBUJESZ POMOCY W DOBORZE OFERTY?

Mamy dostęp do wielu produktów i z przyjemnością sprowadzimy je na Państwa życzenie.

Glikol dibutylowy (BDG)

Nazwa handlowa produktu: Glikol dibutylowy (BDG)

Nazwa chemiczna związku: 2-(2-butoksyetoksy)etanol

Synonimy: 2-(2-butoksyetoksy)etanol; butylodiglikol; eter monobutylowy glikolu dietylenowego

Właściwości chemiczne i fizyczne: Bezbarwna, klarowna ciecz o słabym charakterystycznym zapachu. Jest rozpuszczalny w wodzie i miesza się z wieloma powszechnymi rozpuszczalnikami. Ma niską lotność i wysoką temperaturę wrzenia.

Zastosowanie surowca: Diglikol butylowy jest najczęściej stosowany w przemyśle powłok i farb. W przemyśle poligraficznym jest stosowany jako rozpuszczalnik do farb drukarskich, a także jest materiałem wyjściowym w produkcji octanu butylo-diglikolu.

Więcej informacji dostępnych w karcie charakterystyki produktu, dostępnej pod tym adresem.