Trioctan glicerolu, triacetyna

TRI

Wzór chemiczny: C9H14O6
Gęstość: 1,155 g/cm³
Numer CAS: 102-76-1
Numer WE/EINECS: –
Numer indeksowy: –

POTRZEBUJESZ POMOCY W DOBORZE OFERTY?

Mamy dostęp do wielu produktów i z przyjemnością sprowadzimy je na Państwa życzenie.

Trioctan glicerolu, triacetyna (TRI)

Nazwa handlowa produktu: Triacetyna

Nazwa chemiczna związku: trójoctan glicerolu

Synonimy: trójacetyna

Właściwości chemiczne i fizyczne: Bezbarwna, lepka, przejrzysta ciecz. Nie ma właściwości utleniających i wybuchowych. Jest trójglicerydem otrzymywanym przez acetylację trzech grup hydroksylowych glicerolu.

Zastosowanie surowca: Posiada właściwości hamujące wzrost i rozwój komórek grzybowych. Służy do zwiększania elastyczności tworzyw sztucznych, w szczególności w filtrach papierosowych, kapsułkach leków i stałych paliwach rakietowych. Dzięki temu ma wielorakie zastosowanie – w przemyśle spożywczym, jako emulgator, substancja utrzymująca wilgoć, w przemyśle kosmetycznym, farmaceutycznym jako nośnik leku i przemyśle samochodowym.

Więcej informacji dostępnych w karcie charakterystyki produktu, dostępnej pod tym adresem.