CHEM INTERNATIONAL:

CHEM INTERNATIONAL SP. Z O.O.
SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
KRS: 0000587301
REGON: 363025711, NIP: 7010521827
Kapitał zakładowy: 10 005 000,00 ZŁ

CHEM INTERNATIONAL GROUP